Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52748
Title: Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ 2017 và chiều hướng quan hệ Mỹ - Trung thời gian tới
Authors: Đặng Cẩm Tú
Keywords: Mỹ
Trung Quốc
Chiến lược an ninh quốc
Cạnh tranh Mỹ - Trung
Abstract: Ngày 18/12/2017, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã công bố Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ (NSS 2017), trong đó Trung Quốc là một trong những nội dung quan trọng và đáng chú ý nhất. Bản Chiến lược xác định Trung Quốc là cường quốc đối địch, đối thủ cạnh tranh địa chính trị, thách thức an ninh chủ yếu của Mỹ và là nguy cơ đe dọa chủ quyền của các quốc gia khác. Bài viết này nhằm làm rõ những điểm giống và khác nhau trong nội dung liên quan đến Trung Quốc của Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ mới công bố so với các NSS trước đó, từ đó phân tích một số hàm ý liên quan đến chiều hướng quan hệ Mỹ - Trung Quốc trong thời gian tới.
Issue Date: 2018-02
Type: Bài trích
Extent: 24 trang; tr.114-137; pdf.
Method: Tạp chí Nghiên cứu quốc tế số 2(113)/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • B6-NCQT2.2018-chienluocquocgiamy2017.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 25,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.