Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52758
Title: Biển Đông - Ngoại giao kênh 2
Authors: Hasjim Djalal
Keywords: Quan hệ hữu nghị
Biển Đông
Ngoại giao
Trung Quốc
Các quốc gia Đông Nam Á
Xung đột ở Biển Đông
Kênh 2
Description: Không còn sự bùng phát những xung đột hay xung đột vũ trang kể từ năm 1988. Thực sự, mối quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, viễn cảnh về những xung đột ở biển Đông vẫn còn tồn tại trong tương lai nếu các quốc gia hữu quan không quyết tâm giải quyết những xung đột một cách cẩn trọng. Vì vậy, những nỗ lực không chính thức để đối phó với những xung đột tiềm tàng ở biển Đông nên được tiếp tục, trong khi các nỗ lực chính thức của các quốc gia có quan tâm nhằm giải quyết các vấn đề song phương cũng nên được khuyến khích. Hi vọng rằng các quốc gia liên quan không nên có hành động làm phức tạp thêm tình hình./.
Issue Date: 2018-6-6
Type: Báo cáo
Coverage: 8 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 75578727577763058142580016714742472270.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 484,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.