Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52763
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.issued2018-6-8
dc.identifier.other27235
dc.identifier.urihttp://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=27235
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/52763-
dc.descriptionĐề xuất nêu ra trong bài viết này khá khiêm tốn và thiết thực và được đặt trong tình hình bế tắc ở biển Đông hiện nay. Những đề xuất đầy tham vọng kêu gọi ký kết các thỏa thuận toàn diện về pháp lý hoặc chính trị sẽ không thể đem lại bước tiến nào cho tranh chấp này khi mà các bên đều kiên quyết giữ vững tuyên bố chủ quyền của mình. Tình trạng bế tắc này có thể đúng như mong muốn của những chính phủ có ý định thực hiện việc chiếm giữ hiệu quả để ủng hộ tuyên bố của mình, nhưng nó sẽ không cho phép chính phủ này khai thác các nguồn tài nguyên năng lượng mà không gây ra căng thẳng hoặc xung đột. Tác động tích cực của việc hợp tác năng lượng và toàn bộ lợi ích của giải pháp này là điều cần thiết để kéo các quốc gia ra khỏi tình trạng bế tắc.
dc.subjectASEAN
dc.subjectBiển Đông
dc.subjectGiải pháp
dc.subjectTrường Sa
dc.subjectHoàng Sa
dc.subjectTrung Quốc
dc.subjectViệt Nam
dc.titleVấn đề biển Đông: Con đường đi đến giải pháp
dc.typeTài liệu dịch
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 89953225121273363268818680929623704501.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.