Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52813
Title: Cải tiến và nguy cơ trong cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia của các Hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN và các nước ngoài khu vực
Authors: Tăng Minh Thanh Thảo
Keywords: ISDS
Giải quyết tranh chấp
Hiệp định thương mại tự do
Đầu tư quốc tế
Đầu tư nước ngoài
Abstract: Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia trong các Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN mới ký kết gần đây có nhiều cải tiến nhằm cần bằng lại quyền lợi của nước nhận đầu tư và hạn chế quyền khiếu kiện của nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng các mục đích cải tiến khó đạt được do tình trạng các Hiệp định này và các Hiệp định Đầu tư Song phương của các nước ASEAN tồn tại chồng chéo nhau. Tinh trạng chồng chéo làm dẫn phát nguy cơ về xung đột luật áp dụng, nguy cơ một biện pháp do chính phủ thực hiện có thể bị kiện ra trọng tài hai lần bởi cùng một nhà đầu tư nước ngoài và nguy cơ tính minh bạch của hệ thống các quy định giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế suy giảm.
Publisher: Học viện Ngoại giao
Issue Date: 2018-12
Type: Bài trích
Extent: 24 trang, trang 211 - trang 234, pdf.
Method: Tạp chí Nghiên cứu quốc tế số 4/2018 (tháng 12/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • B10-NCQT4.2018-Caitienvanguycotrongchientranh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.