Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52878
Title: Biển đông trong vòng xoáy cạnh tranh địa chính trị năm 2019 và Dự báo trong thời gian tới
Authors: Nguyễn Thanh Minh
Keywords: Biển đông
Cạnh tranh
Chính trị
Năm 2019
Dự báo
Description: Khu vực Biển Đông đang nằm trong tâm điểm của vòng xoáy địa chính trị một vùng biển hội tụ đủ tầm quan trọng của giao thông đường biển, đường không trên các chiến diễn ra giá độ kinh tế biển, vận tải quân sự và hợp tác quốc tế. Do vậy, sự cạnh tranh chiến lược và mong muốn đạt được lợi ích quốc gia ở Biển Đông giữa các cường quốc trên thế nước ngày càng gay gắt. Biển Đông là nơi giao nhau về lợi ích của một số nước lớn giới như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ , Australia và gắn liền với các đang có tốc độ phát triển nhanh như Việt Nam, Malaysia, Indosesia, Philippines, Singapore. Biển Đông trong năm 2019 đã có những diễn biến phức tạp khi Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm luật biển quốc tế và những quy định của UNCLOS. Dự báo, Biển Đông sẽ là tâm điểm của vòng xoáy cạnh tranh địa chiến lược trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 9 trang
Source: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1-2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • b12ab342-0f2d-487e-ba5b-adee28947896.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.