Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52912
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNguyễn Hồng Thao-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.other4-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52912-
dc.description.abstractLuật Cảnh sát biển năm 2018 quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển đã thể hiện rõ vị trí cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, mang tính đa ngành, đa lĩnh vực, thể hiện đúng quan điểm của Đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cảnh sát biển các quốc gia trên thế giới; là công cụ sắc bén để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật.-
dc.format.extent4 tr., tr.56-59; pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu lập phápvi
dc.subjectLuật Cảnh sát biển Việt Namvi
dc.subjectThẩm quyền cảnh sát biểnvi
dc.subjectNhiệm vụ cảnh sát biểnvi
dc.subjectLực lượng chấp pháp biểnvi
dc.titleLuật Cảnh sát biển năm 2018 - Bước phát triển mới của lực lượng chấp pháp biển Việt Namvi
dc.typeChuyên đề nghiên cứuvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu lập pháp số 2+3(378+379) T1/2019-
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • B7-NCLP2019-PTcualucluongchapphapbienVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.