Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52962
Title: Việt Nam: Tăng cường năng lực cạnh tranh và liên kết của doanh nghiệp vừa và nhỏ - Bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế
Authors: Ngân hàng thế giới, Khố thương mại và cạnh tranh toàn cầu
Keywords: Chương trình phát triển cung cấp
Rà soát chính sách
Công nghiệp hỗ trợ
Doanh nghiệp
Việt Nam
Năng lực cạnh tranh
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Môi trường đầu tư
Liên kết của doanh nghiệp
Năng suất doanh nghiệp
Description: Mục tiêu của báo cáo này nhằm cung cấp thêm thông tin cho Chính phủ Việt Nam để thực hiện hiệu quả hơn các biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của khu vực tư nhân trong nước và tăng cường hiệu ứng lan tỏa và liên kết của đầu tư trực tiếp nướcngoài (FDI).
Abstract: Mục tiêu của báo cáo này nhằm cung cấp thêm thông tin cho Chính phủ Việt Nam để thực hiện hiệu quả hơn các biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của khu vực tư nhân trong nước và tăng cường hiệu ứng lan tỏa và liên kết của đầu tư trực tiếp nướcngoài (FDI).
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Coverage: 95 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 140512894190291675845238226535561355080.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.