Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52977
Title: Tăng trưởng khả năng tiếp cận nguồn tín dụng cung cấp các dịch vụ thanh toán và các sản phẩm ngân hàng mới tin cậy và kịp thời
Keywords: Nguồn tín dụng
Cung cấp dịch vụ thanh toán
Ngân hàng
Dự báo hiện đại hóa ngân hàng
Tiếp cận nguồn tín dụng
Hệ thống thanh toán giai đoạn 2
Tín dụng
Sản phẩm ngân hàng
Dịch vụ thanh toán
Description: Bài viết nói về Dự án hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán giai đoạn 2 về việc tăng cường khả năng tiếp cận nguồn tín dụng cung cấp các dịch vụ thanh toán và các sản phẩm ngân hàng mới tin cậy và kịp thời.
Issue Date: 2012
Type: Báo cáo
Coverage: 4 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7439601392193602803822545833708786877.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 176,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.