Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52978
Title: Lịch sử Quốc hội Việt Nam. Tập 4 (1992-2011)
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Lịch sử
Quốc hội khoá IX
Quốc hội khoá X
Quốc hội khoá XI
Quốc hội khoá XII
Abstract: Nội dung cuốn sách phản ánh một cách tương đối toàn diện và có hệ thống các hoạt động chủ yếu của Quốc hội trong 19 năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI (1992-2011) tương ứng với bốn khóa Quốc hội, từ khóa IX đến khóa XII, tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã được đổi mới mạnh mẽ trên nhiều phương diện.
Publisher: Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia- Sự thật
Issue Date: 2015
Type: Sách
Extent: 976 tr, pdf.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Lịch su Quoc hoi. Tap 4 (1992-2011).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 270,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.