Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52980
Title: Lịch sử Quốc hội Việt Nam. Tập 2 (1960-1976)
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Lịch sử
Quốc hội khoá II
Quốc hội khoá III
Quốc hội khoá IV
Quốc hội khoá V
Thực dân Pháp
Đế quốc Mỹ
Abstract: Nội dung cuốn sách nói về quá trình tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam từ khoá II đến khoá V, giai đoạn cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam chống thực dân xâm lược Pháp và đế quốc Mỹ, từ tháng 7-1954 đến tháng 5-1975, một Đảng thống nhất lãnh đạo nhân dân một nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền, tiến hành đồng thời hai chiến lựợc cách mạng khác nhau đó là đặc điểm lớn nhất và cũng là nét độc đáo của cách mạng Việt Nam.
Publisher: NXB Chính trị Quốc gia
Issue Date: 2003
Type: Sách
Extent: 144 tr., pdf.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Lich su Quoc hoi Tap 2 1960-1976.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.