Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53011
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ 08, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 11/11/2019
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Luật Đầu tư
Luật Xây dựng
Abstract: Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Quốc hội nghe: Tờ trình về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung.
Publisher: Cổng thông tin điện tử Quốc hội
Issue Date: 2019-11-11
Type: Bản thông tin
Extent: 2 trang, pdf
Method: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội
Language: vi
Right: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan 11-11-2019s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 298,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.