Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53015
Title: Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Giao thông đường thủy nội địa
Authors: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Keywords: Giao thông đường thủy nội địa
Công ước Luật biển
An toàn giao thông
Abstract: Báo cáo đề cập những vấn đề chính về tên gọi, phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chính sách phát triển, vấn đề vận tải đường thủy nội địa. Bên cạnh đó là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi có tai nạn trên đường thủy nội địa; về quy hoạch, xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng, quản lý phương tiện giao thông đường thủy nội địa.
Issue Date: 2004-05-05
Type: Báo cáo
Extent: 9 trang; pdf
Method: Kỷ yếu kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XI
Language: vi
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Công chúng - Văn kiện Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC_DuThaoLuatGTDuongThuy2.pdf
    • Size : 284,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.