Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53032
Title: Báo cáo đề xuất thiết lập cơ chế tham vấn thích hợp và hiệu quả đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
Authors: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Keywords: Tham vấn
Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
Chính sách
Quy định
Abstract: Báo cáo đề xuất một cơ chế tham vấn thích hợp và hiệuquả đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2015-04
Type: Báo cáo
Extent: 24 trang, pdf
Method: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • BAO-CAO-de-xuat-co-che-tham-van-FINAL.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.