Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53033
Title: Báo cáo về mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản
Authors: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Keywords: Pháp luật
Minh bạch
Khoáng sản
Chính sách
Abstract: Báo cáo nghiên cứu mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản tại Việt Nam do các chuyên gia của Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện trong khuôn khổ dự án “vận động cải thiện chính sách nhằm tăng cường tính minh bạch ngành công nghiệp khai thác khoáng sản” của Liên minh Khoáng sản. Liên minh Khoáng sản bao gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, báo chí – truyền thông, chính quyền và người dân ở các địa phương.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2017
Type: Báo cáo
Extent: 84 trang, pdf
Method: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2017-BAO-CAO-MINH-BACH-KS-FINAL.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 62,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.