Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53036
Title: Thị trường du lịch ở tỉnh Luông Pra Băng, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Authors: Somsanith Kenemany
Keywords: Du lịch
Thị trường du lịch
Luông Pra Băng,
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Abstract: Luận án làm rõ những đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - xã hội, nhưng thành tựu và hạn chế, thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức của thị trường du lịch ở Luông Pra Băng. Phương hướng và giải pháp thúc đẩy thị trường du lịch ở tỉnh Luông Pra Băng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
Advisor: An Như Hải
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 168 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA Somsanith (nop ra QD cap Hoc vien).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 364,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • SOMSANITH KENEMANY-TTLA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.