Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53038
Title: Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ internet của người tiêu dùng - Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội
Authors: Phạm Thị Thúy Vân
Keywords: Nhân tố
Ảnh hưởng
Thay đổi nhà cung cấp
Nhà cung cấp dịch vụ internet
Hà Nội
Abstract: Luận án đã đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ internet người tiêu dùng Việt Nam, với 9 nhân tố, được chia thành 3 nhóm: (1) Nhóm nhân tố đẩy bao gồm: Sự hài lòng, niềm tin, nhận thức về giá dịch vụ, nhận thức về sự thay đổi công nghệ; (2) Nhóm nhân tố giữ bao gồm: Chuẩn mực chủ quan, nhận thức về chi phí rủi ro, nhận thức về chi phí di chuyển, nhận thức về chi phí tài chính; (3) Nhóm nhân tố kéo với nhân tố nhận thức về sự hấp dẫn thay thế. Trong đó, nhân tố nhận thức về sự thay đổi công nghệ là nhân tố chưa được chú ý đến trong những nghiên cứu về ý định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ internet tại Việt Nam và trên thế giới. Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy bội, luận án đã kiểm định đồng thời được các giả thuyết trong bối cảnh nghiên cứu mới.
Advisor: Lương Xuân Quỳ, Phạm Thị Huyền
Type: Luận án
Extent: 184 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_PhamThiThuyVan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamThiThuyVan_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 280,89 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamThiThuyVan_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 180,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamThiThuyVan_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 184,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamThiThuyVan_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 30,08 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.