Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53042
Title: Niêm yết chéo chứng khoán trên thị trường quốc tế và giải pháp cho Việt Nam
Authors: Dương Ngân Hà
Keywords: Chứng khoán
Niêm yết chéo
Thị trường chứng khoán
Thị trường quốc tế
Abstract: Luận án đã hệ thống hóa được cơ sở lý thuyết về hoạt động niêm yết chéo bao gồm: khái niệm, phương thức thực hiện, cơ sở của hoạt động niêm yết chéo. Luận án cũng đã chỉ ra những lợi ích và hạn chế mà hoạt động niêm yết chéo mang lại cho doanh nghiệp niêm yết cũng như cho thị trường chứng khoán trong nước.
Advisor: Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Sơn
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 219 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn Luận Án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,8 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án Tiến sỹ Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án Tiến sỹ Tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 782,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Điểm mới của Luận án Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 278,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Điểm mới của Luận án Tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 204,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.