Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53044
Title: Quản lý thu bảo hiểm xã hội ở Việt Nam
Authors: Phạm Minh Việt
Keywords: Quản lý
Bảo hiểm xã hội
Thu bảo hiểm xã hội
Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu một cách có hệ thống về bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm xã hội và quản lý thu bảo hiểm xã hội; Phân tích rõ hơn về quản lý thu bảo hiểm xã hội; Xây dựng và hoàn thiện cơ sở lý luận về quản lý thu bảo hiểm xã hội: Khái niệm, mục tiêu, nội dung, tiêu chí đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu bảo hiểm xã hội.
Advisor: Hoàng Mạnh Cừ
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 203 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. NCS Viet - Luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. NCS Viet - Tom tat luan an.Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 379,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. NCS Viet - Tom tat luan an.Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 181,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. NCS Viet - Thong tin tom tat ket luan moi.Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 106,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. NCS Viet - Thong tin tom tat ket luan moi.Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 42,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.