Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53079
Title: Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn Thị Khuyên
Keywords: Phát triển nông nghiệp
Biến đổi khí hậu
Ven biển
Nông nghiệp
Đồng bằng sông Hồng
Abstract: Kết quả nghiên cứu của Luận án có đóng góp các điểm mới về mặt học thuật, lý luận như sau: Xác định rõ hơn các nội dung quản lý PTNN của chính quyền cấp huyện trong điều kiện BĐKH, trong đó nhấn mạnh vào khâu quan trọng là tổ chức thực hiện các chính sách phát triển và qua đó tổng kết, đánh giá chính sách từ thực tiễn địa phương theo các nội dung và chỉ báo/chỉ tiêu được thiết kế cho quản lý PTNN vùng ven biển trong điều kiện BĐKH.
Advisor: Nguyễn Danh Sơn, Trần Minh Yến
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 212 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • TOÀN VĂN LUẬN ÁN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 639,47 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tóm tắt tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 565,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin luận án tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 278,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin luận án tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 108,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.