Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53082
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ 08, Quốc hội khóa XIV, buổi chiều ngày 12/11/2019
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Ngân sách nhà nước năm 2020
Luật Tổ chức Quốc hội
Abstract: Biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung 2019.
Issue Date: 2019-11-12
Type: Bản thông tin
Extent: 36 trang, pdf
Method: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 12.11c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 501,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.