Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53085
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ 08, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 13/11/2019
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Phòng cháy, chữa cháy
Abstract: Thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung.
Issue Date: 2019-11-13
Type: Bản thông tin
Extent: 40 trang, pdf
Method: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 13.11s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 528,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.