Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53087
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường kỳ họp thứ 08, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 14/11/2019
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Abstract: Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; Thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung.
Issue Date: 2019-11-14
Type: Bản thông tin
Extent: 19 trang, pđf
Method: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 14.11s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 400,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.