Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53093
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường kỳ họp thứ 08, Quốc hội khóa XIV, buổi chiều ngày 22/11/2019
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Luật Tổ chức Chính phủ
Luật Tổ chức chính quyền địa phương;
Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi);
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Abstract: Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Biểu quyết thông qua Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Công tác nhân sự; Biểu quyết thông qua Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung.
Issue Date: 2019-11-22
Type: Bản thông tin
Extent: 4 trang, pdf
Method: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 22.11c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 306,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.