Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53099
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường kỳ họp thứ 08, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 27/11/2019
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Luật Xây dựng
Abstract: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung
Publisher: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Issue Date: 2019-11-27
Type: Bản thông tin
Extent: 39 trang, pdf
Method: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 27s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 518,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.