Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53103
Title: Xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần Thái Hà
Keywords: Mô hình tổ chức
Đơn vị hành chính - kinh tế
Việt Nam
Abstract: Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu những vấn đề lý luận về xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt như: khái niệm, đặc trưng, nội dung, nguyên tắc cơ bản, những điều kiện đảm bảo cho việc xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của đơn vi hành chính - kinh tế đặc biệt; kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới trong việc xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của những đơn vị hành chính lãnh thổ có tính chất đặc biệt.
Advisor: Trần Quang Hiển, Trần Xuân Học
Type: Luận án
Extent: 175 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
 • 5.THÁI HÀ - Luận án 8.2019 final_compressed.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Final tom tat Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 636,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRẦN THÁI HÀ-TTLA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.