Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53104
Title: Phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam hiện nay - tiếp cận từ quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Thùy Vân Anh
Keywords: Phẩm chất nghề nghiệp
Nhà báo
Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Abstract: Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách cơ bản, hệ thống và toàn diện về thực trạng phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam - tiếp cận từ quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh. Do đó, luận án góp phần bổ sung vào cơ sở lý luận báo chí Việt Nam nói chung và lý luận về phẩm chất nghề nghiệp nhà báo nói riêng; góp phần hình thành, cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách,pháp luật phát triển báo chí - truyền thông Việt Nam đương đại
Advisor: Nguyễn Văn Dững
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 334 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận án (chuẩn).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 668,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 500,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin tóm tắt kết luận mới của luận án TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 200,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin toám tắt kết luận mới của luận án TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 192,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.