Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53111
Title: Hội thảo "Lấy ý kiến doanh nghiệp các Dự thảo Nghị định về đất đai"
Authors: Doãn Hồng Nhung, Nguyễn Thị Nga
Keywords: Hội thảo
Nghị định
Doanh nghiệp
Pháp luật
Đất đai
Abstract: Tập hợp các bài viết của Hội thảo "Lấy ý kiến doanh nghiệp các Dự thảo Nghị định về đất đai".
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2019-11-25
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Hội thảo "Lấy ý kiến doanh nghiệp các Dự thảo Nghị định về đất đai" ngày 25/11/2019
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • 2019-11-Dong-gop-du-thao-Nghi-dinh-ve-dat-dai-final (2).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 156,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • nghien-cuu-đất-đai-V5.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 963,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Y-KIEN-VE-ND-DAT-DAI.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 255,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.