Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53155
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Thị Ngọc Dung-
dc.creatorChâu Thanh Hùng-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.other190-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53155-
dc.description.abstractNghiên cứu đánh giá hiện trạng cấp nƣớc và thực trạng quản lý cấp nước tại các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện biến đổi khí hậu nhằm đề xuất: (1) Phương án cân bằng nước thô, nước sạch cho các đô thị đến năm 2025 phân bổ theo các vùng địa hình; (2) Đề xuất mô hình và một số giải pháp quản lý cấp nước tại các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện biến đổi khí hậu; (3) Đề xuất sự tham gia của các bên liên quan trong quản lý cấp nƣớc các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện biến đổi khí hậu-
dc.format.extent190 trang; pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightsTrang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạovi
dc.subjectQuản lý cấp nướcvi
dc.subjectĐô thịvi
dc.subjectBình Thuậnvi
dc.subjectBiến đổi khí hậuvi
dc.titleQuản lý cấp nước các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện biến đổi khí hậu.vi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodTrang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo-
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN NỘP.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT (Tiếng Việt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 717,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT (Tiêng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 678,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đóng góp mới của LA (Tiếng Việt) - Hoàn thiện.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 156,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đóng góp mới của LA (Tiếng Anh)- Hoàn thiện.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 68,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.