Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53156
Title: Quản lý mạng lưới đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Authors: Hồ Văn Đáng
Keywords: Quản lý mạng lưới
Đường đô thị
Ven biển Tây Nam
Biến đổi khí hậu
Đồng bằng Sông Cửu Long
Abstract: Luận án xác định các yếu tố tác động của biến đổi khí hậu đến mạng lưới đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng Sông Cửu Long.
Advisor: Vũ Thị Vinh, Nguyễn Thanh Nghị
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 185 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. LUAN AN HOAN CHINH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. TOM TAT (Tieng Viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 665,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. TOM TAT (TIENG ANH).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 651,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. ĐONG GOP MOI CUA LUAN AN (Tieng Viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 168,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. DONG DOP MOI CUA LUAN AN (TIENG ANH).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 114,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.