Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53160
Title: Tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tới Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Authors: Đỗ Lê Chi
Keywords: Cấu trúc an ninh
Châu Á - Thái Bình Dương
Việt Nam
Abstract: Luận án đã phân tích, luận giải những vấn đề mang tính lý luận về cấu trúc an ninh khu vực và tác động của cấu trúc an ninh khu vực đối với các quốc gia nói chung và quốc gia vừa và nhỏ như Việt Nam nói riêng như khái niệm cấu trúc an ninh khu vực, các dạng thức cấu trúc an ninh khu vực, sự hình thành và vận động của cấu trúc an ninh khu vực. Trên cơ sở những lý thuyết sẵn có, luận án đã bước đầu đưa ra và luận giải những vấn đề mới như cơ chế hay nội dung tác động của cấu trúc an ninh khu vực đối với quốc gia.
Advisor: Nguyễn Thái Yên Hương
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 171 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án NCS Đỗ Lê Chi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án NCS Đỗ Lê Chi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 720,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin luận án NCS Đỗ Lê Chi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 129,63 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.