Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53168
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNgân hàng Techcombank-
dc.date.issued2019-05-10-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53168-
dc.description.abstractNgân hàng Techcombank góp ý Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán ngày 10/05/2019.-
dc.format.extent4 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.publisherPhòng Thương mại và Công nghiệp Việt Namvi
dc.rightsPhòng Thương mại và Công nghiệp Việt Namvi
dc.subjectDoanh nghiệpvi
dc.subjectTrung gian thanh toánvi
dc.subjectNgân hàngvi
dc.subjectDịch vụ trung gian thanh toánvi
dc.titleNgân hàng Techcombank góp ý Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toánvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodHội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán ngày 10/05/2019-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Techcombank_Cong-van-gop-y-Du-thao-thong-tu-trung-gian-thanh-toan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 262,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.