Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53170
Title: Tham luận của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam của Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán
Authors: Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam
Keywords: Doanh nghiệp
Trung gian thanh toán
Ngân hàng
Abstract: Tham luận của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam của Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán ngày 10/05/2019.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2019-05-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 11 trang, pptx
Method: Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán ngày 10/05/2019
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • VAFI-góp-ý.pptx
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 264,9 kB

    • Format : Microsoft Powerpoint XML  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.