Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53187
Title: Quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm Thị Trang
Keywords: Quản lý rủi ro
Đầu tư xây dựng
Cơ sở hạ tầng
Đối tác công tư
Thành phố Đà Nẵng
Abstract: Phân tích đánh giá các công trình nghiên cứu về hình thức đối tác công tư, về quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở trong nước và ở nước ngoài. Hệ thống hóa, làm rõ và bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn về hình thức đối tác công tư và về quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức PPP
Advisor: Nguyễn Huy Thanh, Phan Cao Thọ
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 386 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 5. Toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 8,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1. Tóm tắt luận án tiếng việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 587,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. Tóm tắt luận án tiếng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 355,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6. Trích yếu luận án tiếng việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 131,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7. Trích yếu luận án Tiếng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 18,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Tinh mới của luận án tiếng việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 193,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Tính mới của luận án tiếng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 41,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.