Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53201
Title: Công tác dân vận trong đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam Bộ hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Phấn Đấu
Keywords: Công tác dân vận
Đồng bào dân tộc Khmer
Tây Nam Bộ
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Dân tộc Khmer
Abstract: Luận án góp phần làm rõ, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, khẳng định tính toàn diện, sâu sắc và sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh; chỉ ra tầm quan trọng của công tác dân vận trong đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam Bộ hiện nay, đồng thời đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác vận động đồng bào Khmer Tây Nam Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Advisor: Nguyễn Thị Kim Dung, Lê Đình Thảo
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 187 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA _ Nguyen Phan Dau HCMK32 _ _nop ra QD_.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT _T.Viet_ _ Dau.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 311,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NGUYỄN PHẤN ĐẤU-TTLA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.