Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53231
Title: Thực hiện quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau khi cha mẹ ly hôn
Authors: Nguyễn Thị Lan
Keywords: Quyền
Nghĩa vụ
Con
Cha mẹ
Ly hôn
Abstract: Bài viết đề cập đến quyền và nghĩa vụ cùa cha mẹ đối với con sau khi ly hôn, tìm hiểu những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để đưa ra giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với con sau khi cha mẹ ly hôn một cách tốt nhất.
Issue Date: 2019-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, tr 42-47,pdf.
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật, xây dựng Pháp luật, số 5 (326) -2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL 5.19-B9 Thuc hien Q&NV cha me voi con sau ly hon.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.