Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53319
Title: Nhận diện chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước
Authors: Nguyễn Hùng Vừa, Dương Văn Qúy
Keywords: Chủ thể
Tham nhũng
Doanh nghiệp
Ngoài nhà nước
Abstract: Bài viết đưa ra một số phân tích để thống nhất trong nhận thức, thực hiện việc nhận diện chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
Issue Date: 2019-08
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, tr 61-64,pdf.
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật, thi hành pháp luật, số 8(329) - 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL 8.19-B12 Chu the thuc hien hvi tham nhung trong DN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.