Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53399
Title: Mối quan hệ giữa đổi mới và ổn định ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Hảo
Keywords: Đổi mới
Ổn định
Việt Nam
Mối quan hệ giữa đổi mới và ổn định
Abstract: Luận giải một số vấn đề lý luận chung về mối quan hệ giữa đổi mới và ổn định. Luận án phân tích thực trạng (thành tựu và hạn chế) mối quan hệ giữa đổi mới và ổn định ở Việt Nam qua hơn 30 năm đổi mới, nguyên nhân của thực trạng đó và một số vấn đề đang đặt ra.
Advisor: Đặng Hữu Toàn
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 168 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA NguyenThiHao.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT NguyenThiHao.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 541,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng NguyenThiHao.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 267,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_NguyenThiHao.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 459,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.