Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53641
Title: Nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong hội nhập quốc tế
Authors: Lương Chiêu Tuấn
Keywords: Doanh nghiệp du lịch
Nhân lực
Ninh Bình
Hội nhập quốc tế
Doanh nghiệp
Du lịch
Abstract: Luận án giải thích rõ quan niệm và vai trò của nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch trong hội nhập quốc tế; phân tích nội dung, các tiêu chí đánh giá nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch trong hội nhập quốc tế; nêu và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhân lực tại các doanh nghiệp đó.
Advisor: Hoàng Thị Bích Loan, Cù Chí Lợi
Type: Luận án
Extent: 174 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA _ Tuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat T.Viet _ Tuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 346,89 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT-LƯƠNG CHIÊU TUẤN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.