Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53642
Title: Văn hóa giao tiếp của lực lượng công an nhân dân
Authors: Lê Đức Hùng
Keywords: Công an nhân dân
Văn hóa giao tiếp
Lực lượng công an nhân dân
Abstract: Luận án quan niệm Văn hóa giao tiếp của Công an nhân dân là hệ thống giá trị, biểu hiện qua thái độ, hành vi của cá nhân, tập thể cán bộ, chiến sĩ công an, nhằm thực hiện một cách hiệu quả các mối quan hệ giữa Công an nhân dân với tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Công an, với môi trường tự nhiên và với bản thân mình, tuân thủ các chuẩn mực pháp luật, đạo đức, văn hóa, phù hợp với thể chế chính trị Việt Nam. Luận án chứng minh được vai trò, đặc điểm và khẳng định được yêu cầu và nguyên tắc nâng cao văn hóa giao tiếp cúa lực lượng công an ND.
Advisor: Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Bùi Nam
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 203 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 361,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 344,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 107,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin mới.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 118,91 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.