Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53659
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Anh Tuấn-
dc.creatorĐặng Thị Thúy Duyên-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.other189-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53659-
dc.description.abstractLuận án hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển du lịch theo hướng bền vững.Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển du lịch theo hướng bền vững ở các tỉnh phía nam ĐBSH. Thứ ba, phân tích các nhân tố tác động đến phát triển du lịch theo hướng bền vững ở các tỉnh phía nam ĐBSH. Nêu lên những kết quả đạt được, nhận diện hạn chế và nguyên nhân trong phát triển du lịch các tỉnh phía nam ĐBSH. Thứ tư, đề xuất định hướng và các giải pháp nhằm phát triển du lịch các tỉnh phía nam ĐBSH theo hướng bền vững giai đoạn tới.-
dc.format.extent189 trang; pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightsTrang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạovi
dc.subjectPhát triển du lịchvi
dc.subjectĐồng bằng Sông Hồngvi
dc.subjectPhát triển bền vữngvi
dc.subjectDu lịchvi
dc.subjectSông Hồngvi
dc.titlePhát triển du lịch ở các tỉnh phía nam đồng bằng sông Hồng theo hướng bền vữngvi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodTrang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA DangThiThuyDuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT DangThiThuyDuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 330,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng DangThiThuyDuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 284,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_DangThiThuyDuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 145,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.