Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53663
Title: Quản lý nhà nước về đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học trong các học viện thuộc Bộ Công an
Authors: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Quản lý nhà nước
Đào tạo đại học
Vừa làm vừa học
Bộ Công an
Abstract: Luận án quan niệm quản lý nhà nước về đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học trong Công an nhân dân là sự tác động, điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước của chủ thể quản lý nhà nước về giáo dục đại học trong Công an nhân dân đối với các hoạt động đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học của các cơ sở giáo dục đại học trong Công an nhân dân nhằm phát triển giáo dục đại học vừa làm vừa học trong trật tự, kỷ cương, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo.
Advisor: Ngô Thành Can, Lê Minh Hùng
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 223 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tóm tắt TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 876,47 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tóm tắt TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 986,12 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin moi cua luan an_TV - Copy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 123,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • trích yếu luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 272,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.