Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53669
Title: Hội thảo Lấy ý kiến hoàn thiện cơ chế đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu
Authors: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Keywords: Hội thảo
Doanh nghiệp
Xuất nhập khẩu
Abstract: Tập hợp các bài viết của Hội thảo Lấy ý kiến hoàn thiện cơ chế đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu ngày 04/12/2018.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-12-04
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Hội thảo Lấy ý kiến hoàn thiện cơ chế đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu ngày 04/12/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • 01._Thong_tu_danh_gia_tuan_thu_27.11.20181.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 296,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02_PL1.Chi_so_tieu_chi_danh_gia_tuan_thu-27.11.20181.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 298,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 03_PL2.Danh_muc_hanh_vi-27.11.20181.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 218,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.