Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53679
Title: Vai trò và tiềm năng của ngành giấy trong nền kinh tế Việt Nam
Authors: Phan Chí Dũng
Keywords: Vai trò
Tiềm năng
Ngành giấy
Kinh tế
Việt Nam
Abstract: Bài viết gồm 4 nội dung chính, bao gồm: Ngành giấy thế giới; Ngành giấy Việt Nam; Vai trò trong nền kinh tế; Tiềm năng và xu thế phát triển.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-10-16
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 26 trang, pptx
Method: Hội thảo góp ý giải pháp chính sách phát triển bền vững ngành giấy tại Việt Nam ngày 16/10/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai-1-Vai-tro-va-tiem-nang-nganh-giay-Mr.-Phan-Chi-Dung.pptx
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,32 MB

    • Format : Microsoft Powerpoint XML  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.