Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53683
Title: Cơ chế quản lý vận tải đường bộ từ góc độ doanh nghiệp
Authors: Hiệp hội vận tải hàng hóa TP. Hồ Chí Minh
Keywords: Tham luận
Hội thảo
Vận tải
Đường bộ
Doanh nghiệp
Abstract: Tham luận của Hiệp hội vận tải hàng hóa TP. Hồ Chí Minh của Hội thảo Cơ chế Vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến xe ngày 30/08/2018. Từ những nội dung trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP, Hiệp hội vận tải hàng hóa TP. HCM có những ý kiến đóng góp.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-08-30
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 5 trang, pdf
Method: Hội thảo Cơ chế Vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến xe ngày 30/08/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.-HH-van-tai-hang-hoa-duong-bo-HCMC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 179,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.