Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53743
Title: Cơ sở nghiên cứu/ đào tạo trong thực hiện khuyến nghị UPR' về giáo dục quyền con người tại Việt Nam.
Authors: Nguyễn Thị Hồng Yến
Keywords: UPR
Giáo dục quyền con người
Quyền con người
Việt Nam
Abstract: Trong những năm qua, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm đối với các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã không ngừng nổ lực thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc thực thi các khuyến nghị được chấp thuận tại UPR về vấn đề quyền con người, trong đó có các cam kết về tăng cường hoạt động giáo dục quyền con người trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Thông qua quá trình thực thi các khuyến nghị UPR về giáo dục quyền con người tại Việt Nam, vai trò của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu là rất rõ ràng và nổi bật, nhằm tăng cường hơn nữa hoạt động giáo dục và sự hiểu biết về quyền con người cho mọi tầng lóp nhân dân.
Issue Date: 2019-04
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 7(383) T4/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCPL 8.19-B3 Khuyen nghi UPR ve gduc quyen con nguoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.