Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53821
Title: Tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản và đề xuất giải pháp tháo gỡ chính sách
Authors: Nguyễn Tài Anh
Keywords: Hội thảo
Khó khăn
Đầu tư
Xây dựng
Giải pháp
Pháp luật
Abstract: Bài viết trình bày về tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản và đề xuất giải pháp tháo gỡ chính sách đối với giai đoạn chuẩn bị dự án; trong giai đoạn thực hiện dự án; về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (NĐ46); về khái niệm nguồn vốn tại các Nghị định và cách xác định nguồn vốn của nhà nước tại doanh nghiệp khác; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-03-29
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 8 trang, pdf
Method: Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.-EVN-Tong-hop-kho-khan-vuong-mac-phuc-vu-hoi-thao-VCCI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 296,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.