Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53825
Title: Báo cáo tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp ngành xây dựng
Authors: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Vũng Tàu
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
Khó khăn
Vướng mắc
Xây dựng
Doanh nghiệp
Abstract: Báo cáo khó khăn ngành Xây dựng của VCCI Vũng tàu của Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018. Thực hiện nhiệm vụ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực miền Đông Nam bộ, VCCI Chi nhánh Vũng Tàu đã thực hiện thường xuyên việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp để báo cáo, đề xuất các cấp, ngành hỗ trợ. Trong năm 2017 và quý I năm 2018, Chi nhánh VCCI tại Vũng Tàu đã tiến hành đợt khảo sát tại các doanh nghiệp ngành xây dựng và tập hợp được các ý kiến khó khăn, nay Chi nhánh báo cáo đến Ban Thường trực.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-03-29
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 3 trang, pdf
Method: Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17.-VCCI-Vung-Tau-bao-cao-kho-khan-nganh-Xay-dung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 196,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.