Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53831
Title: Trao đổi kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng giao thông
Authors: Nguyễn Ngọc Long
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
Xây dựng giao thông
Đầu tư
Xây dựng
Giao thông
Abstract: Tham luận của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Long - Phó Chủ tịch Hội KHKT cầu đường Việt Nam của Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018. Tại Hội thảo chuyên đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng phối hợp với VCCI tổ chức, Hội Khoa học Kỹ thuật (KHKT) Cầu đường Việt Nam trao đổi một số kinh nghiệm về phương hướng giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc trong đầu tư xây dựng.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-03-29
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 4 trang, pdf
Method: Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen-Ngoc-Long-Hoi-KHKTD-Cau-duong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 206,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.