Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53835
Title: Một số vướng mắc khi áp dụng pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Authors: Trần Chủng
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
Xây dựng
Đầu tư
Abstract: Tham luận của ông Trần Chủng, Tổng hội xây dựng của Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018. Bài viết trình bày về những vướng mắc trong thẩm định dự án và một số vướng mắc khác của pháp luật liên quan.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-03-29
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 9 trang, pdf
Method: Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tran-Chung-Tong-hoi-XD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 232,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.