Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53838
Title: Một số giải pháp khắc phục vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay
Authors: Trần Trọng Hanh
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
Giải pháp
Vướng mắc
Đầu tư
Xây dựng
Abstract: Bài viết trình bày về một số giải pháp khắc phục vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay, những khó khăn về công tác quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị, đầu tư XDCB và quản lý kiến trúc; Một số giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-03-29
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 6 trang, pdf
Method: Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tran-Trong-Hanh-mot-so-giai-phap-khac-phuc-kho-khan-vuong-mac-DTXDCB.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 317,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.